Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Algoritmy data miningu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-ADM.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Studenti se seznámí s algoritmy používanými v data miningu a strojovém učení, případně si prohloubí znalosti z předchozího studia. U studentů se předpokládá, že již základy data miningu znají. V předmětu budou vedle moderních algoritmů data miningu (např. gradient boosting) představeny i nové typy úloh (např. doporučovací systémy) a modelů (např. jádrové metody).

Požadavky:

základy statistiky, algoritmizace, BI-VZD - Vytěžování znalostí z dat

Osnova přednášek:

1. Rekapitulace základních metod data miningu a jejich aplikací.

2. Vyhodnocování modelů.

3. Bias variance dekompozice, negative correlation learning.

4. Rozhodovací stromy a na nich založené ensemble metody.

5. - 6. (2) Boosting, gradient boosting (XGBoost).

7. Úvod do jádrových metod.

8. Jádrové metody.

9. Moderní jádrové metody.

10.-11. (2) Úvod do doporučovacích systémů, použití metody kNN.

12. Faktorizační metody pro doporučování.

13. Učení hyperparametrů, AutoML, nové trendy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Hastie T.,Tibshirani R.,Friedman J., The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference and Prediction, Springer, 2011

[2] Murphy, K. P., Machine Learning: A Probabilistic Perspective (Adaptive Computation and Machine Learning series), The MIT Press, 2012

[3] Aggarwal, Ch. C., Recommender Systems, Springer, 2016

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-ADM/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-ADM/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4663206.html