Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

User Interface Design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-NUR.16 Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Students will understand the theorical background of human-computer interaction and user interface (UI) design, will learn formal description of UIs, formal user models, the fundamental notions and procesures. They get acquainted with graphical, speech, and multimodal UIs. Thanks to the gained knowledge, the students will be able to design advanced UIs.

Požadavky:

Students should know the fundamentals of software system design, creation, and maintenance. Active knowledge of any programming language.

Osnova přednášek:

1. Human-Computer Interaction (HCI) and User Interface (UI), definition, examples, history.

2. Information and UI, various levels of inputs and outputs, user skills, ways of interaction. Standards for UI.

3. Cognitive aspects of HCI theories, human sensors, information processing in human brain.

4. HCI theories (descriptive, predictive, Norman-Gulfs).

5. Parameters of human perception, limitations, use of perceptual issues in UI design.

6. User model, conceptual model of UI, personae.

7. Formal methods of dialog description (grammars, state diagrams).

8. Software tools and technologies for UI design.

9. Design cycles of UI design, known procedures. Scenarios. User support within UI (error handling).

10. Methods of UI evaluation and testing.

11. Speech UI. Speech synthesis and recognition.

12. Modality and multimodal UI.

13. Special UIs (3D, mobile, and others).

Osnova cvičení:

1. [2] Assignment of course projects.

2. [4] Consultations to course projects.

3. Course project checkpoint (milestone).

4. [4] Consultations to course projects.

5. [2] Presentations of course projects.

6. Assessment.

Cíle studia:

The module deals with the area of human-computer interaction with the emphasis on theoretical cognitive theory background, design methodologies. and latest technological advances in implementations of human-computer interaction.

Studijní materiály:

1. Shneiderman, B., Plaisant, C. ''Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition)''. Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.

2. Nielsen, J. ''Usability Engineering''. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN 0125184069.

3. Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey, T. ''Human-Computer Interaction: Concepts and Design''. Addison Wesley, 1994. ISBN 0201627698.

4. Kuniavsky, M. ''Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research''. Morgan Kaufmann, 2003. ISBN 1558609237.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/MI-NUR/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-NUR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4653606.html