Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Optické systémy a sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32OSS Z,ZK 6 2P + 2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou využití optického záření pro přenos informace. Cílem je seznámit studenty s funkcemi

důležitých komponent používaných v moderních optických komunikačních systémech a sítích. Studenti se naučí

prakticky navrhovat optické vláknového spoje a sítě. Získají teoretické znalosti pro realizaci plně optických fotonických

sítí, kde hrají klíčovou roli systémy založené na kombinaci vlnového multiplexu s plně optickým přepínáním.

Požadavky:

základní znalosti v oblati optiky a komunikačních sítí

Osnova přednášek:

1. Základní rozdělení optických komunikačních systémů

2. Přenosové vlastnosti optických vláken. Standardy optických vláken dle ITU používané v praxi. Výroba optických

vláken

3. Systémové komponenty komplexního opto-elektrického přenosového systému

4. Multiplexní a modulační metody používané v optických přenosových systémech a jejich porovnání. DWDM a

CWDM ITU mřížka. FlexGrid.

5. Optické zdroje a detektory záření určené pro komunikační přenosové systémy a jejich elektrooptické parametry

6. Principy návrhu optického komunikačního transceiveru, budicí obvody zdroje, předzesilovače, limitery, obvody

vydělení taktu.

7. Optické vazební články a filtry, optické demultiplexory AWG, izolátory, polarizační kontroléry a přepínače

8. Optické zesilovače používané v optických komunikačních systémech, přenosové vlastnosti

9. Vysokorychlostní koherentní systémy a optické modulace, bilance optických tras, návrh optické trasy, metody

kompenzace disperze. Disperzní mapa.

10. Instalace optické trasy. Zakončení optické trasy. Praktické problémy a vhodný postup při pokládce optických kabelů

11. Chybovost optického spoje, regenerace digitálního signálu, oko rozhodnutí, Q-faktor, monitorování výkonnosti

přenosu, měření fázového chvění

12. Hierarchie přenosových systémů. Optické sítě s ROADM prvky. Sítě a algoritmy s vlnovým směrováním. Problém

s přiřazením vlnových délek. Optické přepínací matice. Vlnová konverze a její smysl v optických sítích.

13. Měření optických přenosových systémů a traktů

14. General MPLS, optické dávkové přepínání paketů.

Osnova cvičení:

1.Úvod do problematiky optoelektronických komunikací; bezpečnost práce v laboratoři; rozdělení do pracovních skupin, seminář na téma: Vybrané aspekty měření výkonnosti optických tras

2.Teoretická příprava na svařování a konektorování optických vláken svařovací soupravou

3.Svařování optických vláken svařovací soupravou

4.Teorie a funkce přístroje optické reflektografie a metody měření útlumu optických vláken

5.Měření útlumu optického vlákna metodou zpětného rozptylu (OTDR)

6.Teorie zdrojů a přijímačů optického záření - pricipy a režimy práce

7.Měření charakteristik optických detektorů záření

8.Měření teplotních závislosti laserů

9.Teorie optických zesilovačů a principy jejich měření

10.Měření optických zesilovačů: vláknový EDFA zesilovač

11.Měření optických zesilovačů: polovodičový SOA zesilovač

12.Modelování optických modulací BPSK a QPSK v prostředí Optsim

13.Simulace DWDM systému v prostředí Optsim

14.Kontrolní test, zápočet

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s funkcemi

důležitých komponent používaných v moderních optických komunikačních systémech a sítích. Studenti se naučí

prakticky navrhovat optické vláknového spoje a sítě

Studijní materiály:

BOHÁČ, Leoš, LUCKI, Michal. Optické komunikační systémy : přednášky. Miloš Schlitter, CSc. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2010. 165 s. ISBN 978-80-01-04484-1.

R. Freeman:Fiber Optic Systems for Telecommunications, Wiley series in telecommunications and signal procesing, 2002, ISBN 0-471-41477-8

John M. Senior: Optical Communications Principles and Practise. Prentice Hall, 1992, ISBN 0-13-635426-2

Gagliardi, R. M. - Karp, S.: Optical Communications. John Wiley @ Sons, Inc., 1995, ISBN 0-12-471-54287-3

Kaminow, I. P. - Koch, T. L.: Optical Telecommunication III A. Academic Press, 1997, ISBN-0-12-395170-4

Kaminow, I. P. - Koch, T. L.: Optical Telecommunication III B. Academic Press, 1997, ISBN-0-12-395171-2

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4650106.html