Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Plánování a provozování sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B32PPS Z,ZK 4 2P + 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět doplňuje znalosti získané v předchozím studiu o problematiku plánování, projektování, výstavby a provozování telekomunikačních sítí. Znalosti telekomunikačních systémů jsou rozvíjeny v modelových úlohách zaměřených na návrh vybraných částí telekomunikační sítě. Zvláštní pozornost je věnována jednak legislativním, jednak podnikatelským aspektům telekomunikací.

Požadavky:

Znalost obsahu předmětů Datové sítě a Telekomunikační systémy a sítě

Osnova přednášek:

1. Úvod. Definice základních pojmů. Vývoj telekomunikací.

2. Liberalizace telekomunikačního trhu.

3. Telekomunikační legislativa - státní správa v telekomunikacích.

4. Telekomunikační legislativa - regulace v telekomunikacích.

5. Telekomunikační legislativa - normalizace v telekomunikacích

6. Řízení telekomunikačních sítí a služeb.

7. Vybrané procesní rámce.

8. Návrh telekomunikačních sítí - optimalizace topologie a matice provozních zájmů.

9. Páteřní přenosové sítě. Základy dimenzování.

10. Mobilní backhaul - plánování a rozvoj

11. Pondělní výuka

12. Plánování telekomunikačních sítí - plány přenosových parametrů.

13. Hodnocení kvality telefonního přenosu pomocí E-modelu

14. Aktuální otázky. Závěr.

Osnova cvičení:

1. Úvod. Organizační záležitosti. Zadání prezentace.

2. Projekční činnost v telekomunikacích

3. Struktura a aktivity telekomunikačního provozovatele.

4. Procesní řízení - úvod do problematiky.

5. Modelování podnikových procesů.

6. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace I.

7. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace II.

8. Návrh topologie sítě + zadání projektu.

9. Návrh telekomunikačních sítí - matice provozních zájmů.

10. Konzultace k projektu.

11. Pondělní výuka

12. Plánování telekomunikačních sítí - plány přenosových parametrů.

13. Praktické výpočty přenosových parametrů na základě E-modelu.

14. Rezervní cvičení. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Podklady pro přednášky [online:http://moodle.fel.cvut.cz]

[2] Green, H.J.: The Irwin Handbook of Telecommunications. 5. vyd. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006. 768 s. ISBN 0-07-145222-2

[3] Schoening, H.M.: Business Management of Telecommunications. 1. vyd. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2005. 683 s. ISBN: 0-13-098388-8

[4] Jones, N.V.: Telecommunications Management. 1. vyd. College Station, TX, USA: Virtualbookworm.com Publishing, 2004. 300 s. ISBN 1-58939-619-7

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4649906.html