Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Safety Operation with Electronic Devices

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E143006 Z 0 0P+0C+0L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Absolvování školení a složení testu podle vyhl. 50 (vyhláška číslo 50/1978 Sb. vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem dne 19. května 1978, podle paragrafu 4, „Osoba poučená“). Absolvování tohoto předmětu je předpokladem k účasti na laboratotní výuce v laboratořích, kde se používají zařízení napájené elektrickým proudem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Školení v předepsaném rozsahu.

Osnova cvičení:

Písemný test a orientační ústní přezkoušení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Regulation 50 (50/1978Sb issude by Czech Autority of Safety Regulations and Czech Mining Administration in May 19th, 1978

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4649306.html