Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135BAPQ Z 12 10C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu. Pro studenty specializace Q.

Požadavky:

Při zpracování závěrečných prací student podpisem potvrdí převzetí zadání nejpozději do konce 2. týdne semestru, práci zpracovává podle pokynů vedoucího práce při konzultacích. Počet a průběh konzultací upřesňuje vedoucí práce.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Zpracování dle stanoveného časového harmonogramu, upřesnění obsahu a rozsahu dílčích částí na základě konzultací.

Cíle studia:

Prokázat schopnost zpracovat samostatnou práci dle zadání, s využitím odborné literatury, pomůcek dle doporučení a pod vedením vedoucího práce.

Studijní materiály:

Studijní materiály dle zadání

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4642206.html