Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143BAPV Z 12 10C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Milena Císlerová, Václav David, Martin Dočkal, Tomáš Dostál, Petr Kavka, Petr Koudelka, Josef Krása, Pavla Schwarzová, Michal Sněhota, Martina Sobotková, Martin Šanda, Jana Valentová, Adam Vokurka, David Zumr
Cvičící:
Milena Císlerová, Václav David, Martin Dočkal, Tomáš Dostál, Petr Kavka, Petr Koudelka, Josef Krása, Pavla Schwarzová, Michal Sněhota, Martina Sobotková, Martin Šanda, Jana Valentová, Adam Vokurka, David Zumr
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Závěrečná práce bakalářského studia, která zpravidla navazuje na předdiplomní projekt. Zadání si student zvolí z nabízené nabídky odborných témat jednotlivých kateder. Konkrétní vyučující BP následně vede a kontroluje studenta při samostatném zpracování zadaného tématu.

Požadavky:

Splnění podmínek zapsání BP - získání všech povinných zkoušek, zápočtů a získání potřebného počtu kreditů

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou. Student pracuje ve spolupráci a podle pokynů svého vedoucího bakalářské práce na zadaném tématu

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Zúročit vědomosti a dovednosti získané během studia a prokázat schopnost samostatné práce v úrovni bakalářského titulu.

Studijní materiály:

Povinné a doporučené podklady ke zpracování bakalářské práce jsou součástí zadání bakalářské práce, které je vedoucím práce specifikováno podle konkrétního tématu na začátku semestru.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4638906.html