Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bezpečnost práce v elektrotechnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2143006 Z 0 0P+0C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Absolvování školení a složení testu podle vyhl. 50 (vyhláška číslo 50/1978 Sb. vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem dne 19. května 1978, podle paragrafu 4, „Osoba poučená“). Absolvování tohoto předmětu je předpokladem k účasti na laboratotní výuce v laboratořích, kde se používají zařízení napájené elektrickým proudem.

Požadavky:

Platnost získaného osvědčení je 3 roky od absolvování přezkoušení

Osnova přednášek:

Školení v předepsaném rozsahu:

Absolvent předmětu (student) získá oprávnění pro práci na el. zařízeních dle §4 osoba poučená tj.

Organizací je v rozsahu své činnosti seznámen s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, proškolen v této činnosti, upozorněn na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámen s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Pracovníci dle §4 budou v rozsahu svých činností (laboratorní cvičení, projekty, bakalářské a diplomové práce) oprávněni:

1.Pracovat na el. zařízení nízkého napětí bez napětí

2.Obsluhovat zařízení pod napětím

3.V blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem; na částech pod napětím pracovat nesmějí.

Obsah předmětu:

1.Krizové situace v souvislosti s el. proudem a jejich řešení

2.Obsluha a práce na el. zařízení

3.Technické prostředky ochrany před úrazem el. proudem a poškozením zařízení

a.Sítě a rozvod el. energie TN-C, TN-S

b.Účel a provedení jištění

c.Základní ochrana a ochrany při poruše

d.Ochrana automatickým odpojením

e.Ochrany doplňkové

4.První pomoc při úrazu el. proudem

5.Požár na elektrickém zařízení

6.Proškolení v souvislosti s místními podmínkami na FS

Protokolární přezkoušení:

1.První pomoc při úrazech elektrickým proudem

2.Základní provedení ochran

3.Oprávnění pracovníků

4.Místní podmínky

Osnova cvičení:

Písemný test a orientační ústní přezkoušení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vyhláška číslo 50/1978 Sb. vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem dne 19. května 1978

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4636606.html