Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Power Plants

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M15ENY Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s topologií elektrické části elektráren a charakteristikami využívaných zařízení ve vlastní spotřebě. S větším důrazem se věnuje tepelným a jaderným elektrárnám a dynamice jejich provozu. Rovněž jsou probírány základní technologické okruhy klasických elektráren a funkční principy vodních elektráren.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Obecný přehled typů elektráren, topologie schémat

2.Schémata vlastní spotřeby, napěťové poměry

3.Charakteristiky vlastní spotřeby

4.Zkratové proudy v silnoproudých zařízeních

5.Alternátory - obecný přehled, budící systémy, provozní režimy

6.Tepelně technické veličiny, tepelné oběhy

7.Tepelné elektrárny - okruh pára-voda (turbíny, kotle)

8.Tepelné elektrárny ? palivový a spalinový okruh (kotle, čištění spalin), chladicí okruh, čerpadla a ventilátory

9.Dynamika, modely a regulační obvody parních turbín

10.Vodní elektrárny - základní vztahy, typy vodních turbín, součásti, konstrukce, dynamika, modely a regulační obvody vodních turbín

11.Jaderné elektrárny ? obecný přehled, bezpečnost jaderného reaktoru

12.Dynamika, modely a regulační obvody jaderného reaktoru

13.Regulační programy a řídicí systémy parních a jaderných elektráren

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doležal, J. a kol.: Jaderné a klasické elektrárny. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04936-5.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4634306.html