Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

High Voltage Testing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0M15VNZ Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metrologickým systémem a zkušebními postupy v oblasti techniky vysokých napětí. Dále seznamuje s moderními diagnostickými metodami, které se aplikují v elektroenergetických systémech. Předmět také otevírá problematiku vyhodnocování a interpretace výsledků získaných při aplikaci diagnostických metod a vysokonapěťových zkoušek.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Metrologický systém a zkušebnictví.

2.Zkušebny a laboratoře vysokých napětí.

3.Izolační systémy a jejich vlastnosti.

4.Stárnutí izolačních systémů, druhy el. namáhání a pochody při přeskoku a průrazu.

5.Napěťové zkoušky a jejich vyhodnocování.

6.Technická diagnostika, diagnostické systémy.

7.Diagnostika elektrických strojů točivých a netočivých.

8.Diagnostika kabelů.

9.Diagnostika svodičů přepětí a výkonových vypínačů.

10.Metody pro rozbory izolačních olejů.

11.Speciální neelektrické diagnostické metody.

12.Vyhodnocování a interpretace výsledků diagnostických metod.

13.Monitorovací systémy.

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Veverka, A.: Technika vysokých napětí, SNTL/ALFA, Praha, 1982

Kuffel, E., Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering Fundamentals, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2000

Mentlík .V a kol.: Diagnostika elektrických zařízení, BEN, 2008

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4633906.html