Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do elektrotechniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD2B15UEL Z,ZK 4 14+6L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy teoretické elektrotechniky

2.Struktura elektroenergetického odvětví

3.Přenosové a rozvodné soustavy

4.Elektrárny jaderné, tepelné, plynové

5.Obnovitelné zdroje elektrické energie

6.Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé

7.Základy světelné techniky a osvětlování

8.Stejnosměrné stroje

9.Střídavé stroje

10.Materiály v elektrotechnice 1

11.Materiály v elektrotechnice 2

12.Fotovoltaické zdroje a systémy

13.Elektrochemické zdroje

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

El-Hawary, M. E. Introduction to electrical power systems [online]. New York: Wiley, 2008. IEEE Press series on power engineering [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470411377>. ISBN 978-0-470-41137-7.

Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011

Mastný, P. a kol.: Obnovitelné zdroje elektrické energie, ČVUT, Praha, 2011

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4633706.html