Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektroenergetika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1B15EN2 Z,ZK 5 14+6L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými

bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Typy elektroenergetických zdrojů, termodynamické zákony a děje

2.Termodynamické oběhy

3.Možnosti zvyšování účinnosti elektrárenských oběhů

4.Energetické bilanční rovnice prvků tepelné elektrárny

5.Technologické okruhy tepelných elektráren

6.Jaderné reaktory a elektrárny

7.Elektrické části elektrárenských bloků, struktura a dimenzování vlastní spotřeby

8.Vodní elektrárny a obnovitelné zdroje elektrické energie

9.Izolační vysokonapěťové systémy a jejich vlastnosti

10.Zkušebny vysokých napětí a napěťové testy

11.Přepětí, koordinace izolace

12.Provozní a atmosférická přepětí

13.Ochrany proti přepětí

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Dočekal A., Bouček S.: Elektrárny II, ČVUT, Praha, 1998

[2] Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011

[3] Hasman T.: Přepětí v elektroenergetických soustavách, ČVUT, Praha, 2004

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4632206.html