Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technika vysokých napětí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M15TVN Z,ZK 5 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s technikou vysokých napětí s ohledem na aplikace v elektroenergetice. Přináší poznatky o vysokonapěťových zkušebních zdrojích a seznamuje s možnostmi měření vysokých napětí a velkých proudů. Studentům dává informace o vlastnostech vysokonapěťových izolačních systémů a o metodách určování jejich stavu. Studují se jednotlivé druhy elektrických výbojů a uvádějí se možnosti jejich eliminace. Praktická cvičení jsou založena na měřeních v laboratoři vysokých napětí.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Zkušební zdroje vysokých napětí

2.Měřicí vysokonapěťová technika

3.Napěťové zkoušky a jejich statistické vyhodnocování

4.Mechanizmy přeskoku v plynech, elektrické výboje

5.Mechanizmy přeskoku v pevných a kapalných izolantech

6.Výboje na rozhraní dielektrik a částečné výboje v izolaci

7.Nedestruktivní diagnostické metody izolačních systémů

8.Izolátory pro vysoké a velmi vysoké napětí

9.Návrh a konstrukce vysokonapěťových zařízení

10.Vliv nečistot a atmosférických podmínek na elektrickou pevnost

11.Přepětí, svodiče přepětí, koordinace izolace

12.Metody ochrany zařízení před atmosférickým přepětím

13.Přechodné jevy ve vinutí transformátorů a točivých strojů

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod, provozní a bezpečnostní řád laboratoře vysokých napětí

2. Kalibrace a měření při vysokých napětích

3. Měření dynamických parametrů impulzních napěťových děličů

4. Měření přeskokového napětí U50 metodou „nahoru-dolů“

5. Vliv bariér a polaritního jevu na elektrickou pevnost v nehomogenním poli

6. Měření rázové charakteristiky izolátoru

7. Klouzavé výboje po povrchu průchodek

8. Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí ve vzduchu

9. Měření ferorezonance

10. Rozložení napětí ve vinutí transformátoru

11. Měření částečných výbojů

12. Exkurze

13. Zápočet, kontrola laboratorních úloh

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Veverka, A.: Technika vysokých napětí, SNTL/ALFA, Praha, 1982

[2] Kuffel, E., Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering Fundamentals, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2000

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4631406.html