Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrotepelná technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M15ETT Z,ZK 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Jan Kyncl
Přednášející:
Jan Kyncl
Cvičící:
Jan Kyncl, Jan Rimbala
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o sdílení tepla, teorii fyzikální podobnosti, matematických modelech často používaných komponent energetických systémů (výměníky tepla, tepelná čerpadla, tepelně akumulační nádrže, zařízení pro úpravu vzduchu). Dále jsou probrány matematické modely indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Sdílení tepla: přehled základních způsobů.

2.Fourier-Kirchhoffova rovnice, odvození, omezení platnosti.

3.Teorie fyzikální podobnosti, Fourierovo a Nusseltovo kritérium.

4.Určování součinitele přestupu tepla při vynucené konvekci.

5.Určování součinitele přestupu tepla při samovolné a smíšené konvekci.

6.Výměníky tepla, odvození rovnic, použití, základní typy.

7.Výměníky tepla ukázky z praxe.

8.Tepelná čerpadla, princip, rovnice, základní typy.

9.Tepelná čerpadla, určení sezónního COP.

10.Základy termodynamiky vlhkého vzduchu, entalpický diagram.

11.Tepelná pohoda člověka.

12.Matematický model indukčních ohřevů, válcové vlnění.

13.Matematický model dielektrických ohřevů.

14.Zdroje pro indukční a dielektrické ohřevy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

MICHEJEV, M. Základy sdílení tepla. Praha: SNTL, 1953, 382 s.

KOLÁŘ, Vladimír, Viktor KANICKÝ a Ivan NĚMEC. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1997, 401 s. ISBN 80-722-6021-9.

HRADÍLEK, Zdeněk, Ilona LÁZNIČKOVÁ a Vladimír KRÁL. Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9.

LUCAS, Pref. by Jean. Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5.

LUPI, Sergio, Michele FORZAN a Aleksandr ALIFEROV. Induction and direct resistance heating. pages cm. ISBN 978-331-9034-782.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M15ETT
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-51
Kyncl J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-51
Út
místnost T2:F1-109
Kyncl J.
Rimbala J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Kyncl J.
Rimbala J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4630906.html