Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bezpečnost v elektrotechnice 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15BP2 Z 0 2j+2j česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Povinné přezkoušení v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a Bezpečnosti práce v elektrotechnice pro studenty ČVUT FEL v souladu s příkazem děkana FEL č. 4/2009.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace (2006)

Kříž, Kůla: Introduction to Electrical Engineering (2003)

Elektrotechnické bezpečnostní předpisy podle jednotlivých oborů.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4629406.html