Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pokročilá praktika fyziky a techniky tokamaků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02PPFT ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je experimentální práce na pokročilém laboratorním fúzním zařízení tokamaku GOLEM a zároveň získání zkušeností se základy vědecké práce.

Obsahové zaměření:

Úvod je věnován seznámení s jeho činností a ovládáním. Podrobněji je probráno rozhraní s webovým serverem a obecné principy vzdáleného přístupu k moderním experimentům. Studenti si pak zvolí samostatné a pokud možno původní téma badatelské práce, seznámí s ním ostatní jakožto vědeckým záměrem a v několika hodinách je samostatně na tokamaku naměří a zpracují. Následně zpracované téma prezentují na malém studentském workshopu a pak své výsledky podrobí vzájemnému oponentskému řízení. Autoři nejlepších výsledků budou následně vedeni k jejich prezentaci na řádné konferenci.

Základní témata:

1.Činnost a ovládání tokamaků.

2.Vzdálený přístup k experimentům na tokamaku.

3.Návrh a rešerše vlastního experimentu, jeho měření a zpracování.

4.Prezentace původních výsledků, recenzní řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Činnost a ovládání tokamaků.

2.Vzdálený přístup k experimentům na tokamaku.

3.Návrh a rešerše vlastního experimentu, jeho měření a zpracování.

4.Prezentace původních výsledků, recenzní řízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je experimentální práce na pokročilém laboratorním fúzním zařízení tokamaku GOLEM a zároveň získání zkušeností se základy vědecké práce.

Studijní materiály:

Základní:

1.J. Wesson: Tokamaks, 3rd ed., Oxford Univ. Press, 2004.

2.I. H. Hutchinson: Principles of Plasma Diagnostics, Cambridge University Press, 2005.

Doporučená:

3.M. Kikuchi, K. Lackner, M. Q. Tran (Eds.): Fusion Physics, IAEA, 2012.

4.W. Stacey: Fusion: An Introduction to the Physics and Technology of Magnetic Confinement, Wiley, 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4585506.html