Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Integrace Služeb Softwarových Systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M36ISS KZ 4 0P+20C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Účelem je seznámit studenty s principy integrace softwarových systémů a použití návrhových vzorů pro integraci. Kurz nabízí seznámení se s technologiemi pro řízení toku zpráv, jejich transformací napříč formáty, integraci byznys pravidel pro řízení událostí, řízení distribuovaných transakcí, apod. Kurz poskytuje kompletní přehled o Architekturách orientovaných na služby (SOA), se zaměřením na integraci služeb a byznys pravidel nebo heterogenních systémů. Mimo decentralizovaný softwarový návrh pro SOA se studenti naučí návrhu ?Microservice Architecture?, který umožní nezávislé nasazení a správu jednotlivých částí systému a služeb. Mimo výše uvedené se studenti naučí pracovat s cloudovými službami v přístupu Platform as a Service (PaaS), který se vyznačuje charakteristickými rysy pro vývoj a integraci služeb včetně snadné migrace v cloudových aplikacích. Studenti se seznámí se standardní specifikací pro modularizaci systémů v technologii Java - Open Service Gateway Iniciative (OSGi). Poslední část kurzu je zaměřena integraci služeb pro mobilní platformy, a to jak z pohledu frontendu, tak i možnosti připojení mobilních backendů.

Požadavky:

Student musí být seznámen s Enterprise Java technologií (Java EE) a být schopen vytvořit jednoduchou aplikaci a tu nasadit na webový server, dále by měl mít znalosti objektově-orientovaného návrhu a mít základní přehled softwarových architekturách, měl by znát práci s relační databází. Tyto znalosti může získat v bakalářských předmětech OI nebo STM, či nastudováním běžné literatury o Java EE (i starších verzích), objektovém návrhu a návrhových vzorech.

Osnova přednášek:

Plán seminářů

Den 1

1. Principy systémové integrace softwarových služeb

2. Nástroje integrace softwarových služeb

3. Základy standardní specifikace pro modularizaci systémů - OSGi

4. Aplikace OSGi

Den 2

5. Distribuované transakce a webové služby a zdroje

6. Technologie posílání zpráv, pravidla směrování, Komponenty (Apache Camel)

7. Integrace komponent SOA, Základní vzory integrace, Testování

Den 3

8. Integrace SW služeb a business proces management (BPM)

9. Integrace SW služeb a clustering

10. Testování Integrace SW služeb

11. Specifikace a aplikace architektury Platform as a Service (PaaS)

12. Řízení kontejnerů s PaaS

13. Integrace heterogenních služeb v architektuře SOA

14. Řízení a správa systémů SOA - Unified SOA Governance

Den 4

15. Mobilní aplikace pro integraci SW služeb

16. Mobilní backend

17. Mobilní frontend

Osnova cvičení:

Plán cvičení

Den 1

1. Základy standardní specifikace pro modularizaci systémů OSGi

2. Základy standardní specifikace pro modularizaci systémů OSGi

3. Classloading, JBoss Fuse

4. Frameworky Karaf a Blueprint

Den 2

5. Posílání zpráv - Apache Camel

6. Posílání zpráv - Apache Camel: Consumer-Provider, komponenty

7. Posílání zpráv - Apache Camel: Konvertory, WS, REST

Den 3

8. Integrace SW služeb - SwitchYard

9. Integrace SW služeb - SwitchYard: Transformace, validace

10. Integrace SW služeb - SwitchYard: BPM, SCA

11. Integrace SW služeb - SwitchYard: Clustering, failover

12. Architektura PaaS - Fabric8

Den 4

13. Řízení kontejnerů

14. hawt.io

15. Mobilní JMS

16. Mobilní JMS iBus//Mobile

Cíle studia:

Účelem je seznámit posluchače s projekty JBoss Fuse, JBoss SwitchYard a dalšími, a demonstovat na nich řešení problémů z oblasti integrace heterogenních systémů.

Studenti se seznámí s pojmy jako jsou

* Architektura orientovaná na služby (SOA)

* Podniková sběrnice služeb (ESB)

* Architektura řízená událostmi (EDA)

* Service Component Architecture (SCA)

* Mikroslužby

Studijní materiály:

Literatura a reference:

* Beginning Java EE 6 with GlassFish 3, Antonio Goncalves, Apress

* Java EE 7 Essentials, Arun Gupta, O'Reilly

* The Java EE 6 Tutorial, 4th Edition, Eric Jendroc et al. Addison-Wesley

* http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/

Povinná literatura:

Předmět studentům nabídne materiály které budou vypracované ke kurzu.

Materiály a detaily budou postupně přidány zde: https://developer.jboss.org/wiki/SystemIntegrationWithJBoss a dále pak na courseware fakulty https://cw.fel.cvut.cz

Doporučená literatura:

* Richard S. Hall, Karl Pauls, Stuart McCulloch, David Savage: OSGi in Action

* Craig Walls: Spring in Action

* Holly Cummins, Timothy Ward: Enterprise OSGi in Action

* Claus Ibsen, Jonathan Anstey: Camel in Action

* Scott Cranton, Jakub Korab: Apache Camel Developer's Cookbook

* Mark Little, Jon Maron: Java Transaction Processing: Design and Implementation

* Thomas Erl: Next Generation SOA: A Concise Introduction to Service Technology & Service-Orientation

* Gregor Hohpe, Bobby Woolf: Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions

* InfoQ eMag: Microservices

Poznámka:

předmět probíhá formou blokové výuky po dobu 1 týdnů

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4407206.html