Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologie železniční dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617TZD Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Stanovení kapacity traťového úseku, modelová provozní situace se systémovou jízdní dobou mezi taktovými uzly, výpočet úspory trakční energie v porovnání s náklady na straně infrastruktury při výstavbě výhybny pro letmé křižování, řešení kapacitní úlohy a výpočet provozních intervalů, výpočet nákladů provozní koncepce, robustnost jízdního řádu, systematická koncepce tras nákladní dopravy, zásady centralizovaného operativního řízení provozu.

Požadavky:

znalost technologie dopravy a dopravních systémů, kapacitních úloh z oblasti teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen systematicky navrhovat provozní koncepce a nutné úpravy infrastruktury plynoucí z požadavků provozu - dosažení systémové jízdní doby. Absolvent bude schopen kvantifikovat vynaložené náklady a náklady provozní koncepce. V navržených dopravnách bude schopen vypočítat staniční provozní intervaly.

Studijní materiály:

Kapacita, UIC-Kodex 406. UIC Union Internationale des Chemins de Fer, 2004.

Hansen, I.A., Pachl, J.: Railway Timetable and Traffic, Eurailpress Hamburg, 2008.

Pachl, J.: Systemtechnik des Schienenverkehrs - Bahnbetrieb planen, steuern und sichern, Wiesbaden, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4282406.html