Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Meteorologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621MRG KZ 3 1P+1C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Složení zemské atmosféry. Vertikální rozvrstvení. Tlaky QNH, QFE, QFF, QME. Instabilita ovzduší. Atmosferické fronty. Atmosferické srážky, vznik a rozdělení. Turbulence. Fyzikální podmínky. Síly působící vznik větru. Cyklóna a anticyklóna. Gradientový, geostrofický a geocyklický vítr. Dohlednosti v leteckém provozu. Nebezpečné meteorologické jevy. Klimatologie. Cirkulace. Intertropoická fronta. Meteorologické zprávy.

Požadavky:

Základní znalosti zeměpisu a termodynamiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními ději v atmosféře, které ovlivňují tvorbu počasí. Uvést některé základní informace z oblasti klimatologie a letecké meteorologie s důrazem na meteorologické děje, které přímo ovlivňují bezpečnost a pravidelnost letecké dopravy.

Studijní materiály:

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2006

Teorie ATPL(A) Oxford, Jeppesen, 2001

Kopáček, J. (doc., RNDr.): Letecká meteorologie

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4235506.html