Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Požárně bezpečnostní zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125PBZQ Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Ilona Koubková
Přednášející:
Daniel Adamovský, Bohumír Garlík, Petr Pánek
Cvičící:
Daniel Adamovský, Bohumír Garlík, Pavla Hofbauer Pechová, Petr Pánek
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Základní předmět pro studenty bakalářského studia. Rozšíření znalostí v oboru požární bezpečnost staveb a rozvíjí znalosti v oblasti požární spolehlivosti konstrukcí.

Předmět má dvě samostatné části. V první části je do hloubky řešena problematika požárních vodovodů, problematika požárního zabezpečení elektrických zařízení a požární vzduchotechnika a požární větrání obytných a občanských budov.

Druhá, zcela samostatná část předmětu se zabývá požární problematikou komunikací a staveb souvisejících s touto problematikou.

Požadavky:

Nestanoveny.

Osnova přednášek:

1) Základní pojmy a informace o pozemních komunikacích. Výstavba PK a požární bezpečnost - legislativa.

2)Zásady projektování pozemních komunikací, příjezdové komunikace - požadavky. nástupní plochy pro požární techniku.

3)Návrh vozovek pozemních komunikací. Požadavky na vozovky nástupních ploch a příjezdových komunikací. Požadavky na vozovky v tunelech.

4)Druhy objektů pozemních komunikací - Tunely.

5)Nebezpečí a ochrana před nebezpečím při zásahu na pozemních komunikacích. Bezpečnostní zařízení na PK.

6) Odstavné a parkovací plochy, jednotlivé, řadové a hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot, letiště z hlediska požárního zabezpečení.

7)Úvod do předmětu, zásady navrhování požárních vodovodů v budovách, seznámení s důležitými ČSN, ČSN EN.

8)Druhy hasicích zařízení, sprinklery, přenosná hasicí zařízení, potřeba požární vody.

9)Požární větrání - zařízení odvodu tepla a kouře. Principy, základy navrhování.

10)Požární větrání - větrání chráněných únikových cest.

11)Charakteristika elektrických zařízení v prostředí bez nebezpečí požáru, s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin.

12)Charakteristika zařízení požární signalizace ( EPS ), používané hlásiče, provedení rozvodů dle ČSN.

13) Odborná exkurze.

Osnova cvičení:

1) 1. úloha : návrh příjezdové komunikace z hlediska průjezdnosti a min. šířky.

2) 1. úloha : návrh příjezdové komunikace - nástupní plochy pro požární techniku.

3)2. úloha : Návrh vozovek pozemních komunikací - konstrukce vozovky, požadavky na nástupní plochy.

4) 2. úloha : Návrh vozovek pozemních komunikací - požadavky na vozovky v tunelech.

5)3. úloha : ochrana před nebezpečím při zásahu na pozemní komunikaci - organizovaný zásah, dopravní zklidňování.

6)3. úloha : dokončení, závěrečný zápočtový test z první části předmětu, závěrečná komplexní konzultace.

7) 1. úloha : zadání úlohy pro návrh požárního vodovodu.

8) 2. úloha : návrh přenosných hasicích zařízení.

9) 3. úloha : návrh požárního větrání v obytné budově.

10) 4.úloha : návrh požárního větrání garáží.

11) 5. úloha : návrh elektrické požární signalizace zvoleného objektu.

12) 5. úloha : dokončení úlohy, konzultace.

13) Závěrečná komplexní konzultace, závěrečný zápočtový test.

Cíle studia:

V první polovině semestru se student seznámí s možnými problémy pozemních komunikací z hlediska požárního zabezpečení. Ve druhé polovině semestru student projde podrobnou problematikou požárních vodovodů, požárního větrání a elektrotechnických zařízení z hlediska požáru.

Studijní materiály:

!Kratochvíl, V.Navarová Š., Kratochvíl M., : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, SPBI Spektrum 2011,ISBN : 978-80-7385-103-3.

!Pokorný M., Hejtmánek P., : Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku, ČVUT 2018, ISBN : 978-80-01-06394-1.

!Ježková J., Mondschein P., Dlouhá E. : Dopravní stavby, ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03393-7

?Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1

?Barták Jiří, Pruška, Jan : Podzemní stavby, ČVUT, 2011, ISBN 978-80-01-04789-7

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125PBZQ
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4163306.html