Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vypořádání rizik v inženýrských oborech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23Y2VR KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Typy inženýrství, která jsou zaměřená na rizika, postupy používané v inženýrství rizika, zajištění zabezpečených systémů, zajištění bezpečných systémů, zajištění bezpečných systémů systémů, praktické úlohy.

Požadavky:

Znalost příčin rizik, chování technologických systémů v dynamicky proměnném světě a práce s riziky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit zásady výběru správného konceptu práce s riziky podle formulace konkrétní úlohy. Na základě daného konceptu naučit pravidla pro identifikaci, analýzu, hodnocení, posouzení, řízení a vypořádání rizik a způsoby zvládání lidského faktoru a předcházení organizačním haváriím.

Studijní materiály:

D. Procházková: Analýza a řízení rizik. ČVUT, ISBN 978-80-01-04841-2

Study of disasters and disaster management. ČVUT, 2013, ISBN 978-80-01-05246-4

Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury. ISBN 978-80-01-05245-7. ČVUT, 2013

Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ISBN 978-80-01-05479-6. ČVUT, 2014

Poznámka:

(do 27.9.2023 období výuky L, pak NULL )

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4101406.html