Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technické zařízení budov 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TZ02 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Daniel Adamovský
Přednášející:
Bohumír Garlík
Cvičící:
Vojtěch Mazanec, Miroslav Urban, Zuzana Veverková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Uvedený předmět zahrnuje úvod do problematiky větrání, vzduchotechniky a klimatizace v budovách a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Vnitřní prostředí v budovách a jeho parametry. Hygienické požadavky kladené na vnitřní prostředí budov. Kriteria a požadavky pro návrh vzduchotechnickcých soustav. Druhy větrání-přirozené větrání. Soustavy nuceného větrání-zpětné využití tepla.

Prvky vzduchotecnických soustav. Soustavy klimatizace. Poruchy při provozu vzduchotechniky. Umělé osvětlení, veličiny, sdružené osvětlení. Zdroje světla.Výpočtové metody. Vnější a vnitřní elektrorozvody.

Ochrana před bleskem.

Osnova cvičení:

Vnitřní prostředí. Bytové větrání. Centrální systémy vzduchotechniky. distribuce vzduchu. Návrh trasy vzduchotechnickcého potrubí. Základní změny stavů vzduchu a Molierův diagram. Návrh provozních stavů vzduchotech. jednotky(2 cvičení). Návrh vzduchotechnické jednotky. Elektrorozvody v objektu. Světelné, zásuvkové a spotřebičové obvody. Umělé osvětlení (zápočtový test). Konzultace a zápočet.

Cíle studia:

Student získá přehled v systémech větrání a klimatizace v návaznosti na energetickou náročnost objektu.a kvalitu vnitřního prostředí. V druhé části se student seznámí se základy umělého osvětlení a elektrorozvodů.

Studijní materiály:

! Gebauer G., Horká H., Rubinová O. Vzduchotechnika, Era - vydavatelství, ISBN: 80-7366-027-X, 262 s., 2005.

! Garlík, B. Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách, Vydavatelství ČVUT, ISBN: 978-80-01-06342-2, 414 s., 2017.

? Santamouris, M; Wouters, P. Building ventilation: the state of the art, Earthscan, ISBN: 9781844071302, 313 s., 2006. (NTK TH7654 .B85 2006)

? Papež K.,Vyoralová Z., Marková L., Garlík B., Jokl M. Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. Fakulta stavební, 1. vydání, ISBN: 978-80-01-03622-8, 2007. (NTK TH6021 .P37 2007 z)

? Mitchell, J. W., Braun, J. E. Principles of Heating, Ventilation, and Air Conditioning in Buildings, Wiley, ISBN 9780470624579, 600 s., 2013. (NTK TH7222 .M58 2013)

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TZ02
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4093406.html