Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pružnost a pevnost I. A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
211A051 ZK 3 0P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Prostý tah a tlak. Základy rovinné a prostorové napjatosti. Deformační energie. Mezní stavy, pevnostní podmínky. Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých i neurčitých nosníků. Průhyby nosníků. Kombinované namáhání. Namáhání při proměnném zatížení. Napjatost tenkostěnných rotačních membrán.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Základní pojmy. Jednoosá napjatost

2) Jednoosá napjatost

3) Základy rovinné a prostorové napjatosti

4) Deformační energie. Mezní stavy - pevnostní podmínky

5) Krut prutů kruhových průřezů. Namáhání pružin. Geometrické charakteristiky průřezů

6) Ohyb staticky určitých nosníků.

7) Deformace přímých nosníků. Ohyb staticky neurčitých nosníků

8) Vzpěr

9) Kombinované namáhání

10) Namáhání při časově proměnném zatížení

11) Namáhání při časově proměnném zatížení

12) Membránová napjatost tenkostěnných rotačních nádob

13) Experimentální analýsa napjatosti. Moderní výpočtové metody

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

2. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4061406.html