Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BIM Graphisoft ArchiCAD

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XBGA Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Renáta Hoďánková
Přednášející:
Renáta Hoďánková
Cvičící:
Renáta Hoďánková
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Information Modeling) v Archicadu 25.

Je určena pro začátečníky nebo mírně pokročilé uživatele SW Archicad.

Není vyžadována žádná předchozí zkušenost s projektováním BIM.

Požadavky:

Předmět je určen začátečníkům nebo mírně pokročilým uživatelům SW Archicad, není vyžadována žádná znalost CAD systému nebo BIM projektování.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1.Základní pojmy BIM (Building Information Modeling), IFC formát, virtuální stavba v Archicadu, pracovní prostředí Archicadu

2.Svislé konstrukce (zdi,sloupy), jejich geometrické varianty a základní IFC atributy, stavební materiály, sendvičové konstrukce (negrafické informace - fyzikální vlastnosti, informace o ýrobci atd.)

3.Editace konstrukcí, sendvičové konstrukce, tvorba vlastních profilů

4.Parametrické prvky typu okno a dveře, editace

5.Vodorovné konstrukce (trámy, desky), tvorba nosníků - Trussmaker

6.Návrh schodiště

7.Tabulky, správce IFC parametrů - sady parametrů

8.Terén pomocí nástroje síť, načtení geodetických souřadnic, spolupráce s apikacemi Google Earth, Sketchup

9.Střecha, konstrukce krovu pomocí nástroje Roofmaker, operace s tělesy, skořepiny

10.2D řezy, kótování, zóny, detail, pracovní list

11.Lehký obvodový plášť - základní parametry a nastavení, vizualizace, export a import dat (dxf, dwg, pdf, rastrové obrázky, ifc)

12.Tvorba projektové dokumentace, anotace k prvkům, TeklaBiMsight pro prohlížení modelu exportovaného do IFC

Cíle studia:

Výstupem předmětu by měla být schopnost studenta využít SW Archicad k vytvoření projektu, pochopení základních principů informačního projektování - pochopit stavbu nejen jako třídemenzionání objekt tvořený stavebními prvky, ale především jako databázi prvků (s grafickými i negrafickými vlastnostmi) majících vzájemné vazby,

Studijní materiály:

Referenční příručka Archicadu 25

Martin Černý a kolektiv: BIM Příručka , Odborná rada pro BIM, 2013

ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu, srpen 2014

knihovny prvků https://bimcomponents.com/

knihovny prvků http://bimobject.com/en

knihovny prvků http://www.bimproject.cz/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3987306.html