Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologie výroby dopravních prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TVYD KZ 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Analýza konstrukce dopravních prostředků z hlediska funkce, materiálu, způsobu výroby a montáže, kvality, spolehlivosti a údržby. Ukazatelé technologičnosti výroby. Volba materiálu a polotovarů s ohledem na technologii výroby. Konstrukce součástí z hlediska ochrany proti korozi a opotřebení. Technologičnost obrábění, tváření, svařování a montáže. Posuzování technologických variant výroby součástí. Volba optimálních technologií.

Požadavky:

základní znalosti z nauky o materiálech

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalosti z oblasti technologie výroby a technologičnosti dopravních prostředků.

Studijní materiály:

Machek, V., Sodomka, J.: Zpracování a zkoušení kovových materiálů. ČVUT 2010.

Mádl, J., Zelenka, J., Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. ČVUT 2005.

Bednář, B., Šanovec, J., Čermák, J., Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I. ČVUT 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3865206.html