Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Provoz a design letišť

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PDLE KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Způsoby návrhu nových letišť a způsoby rozvoje stávajících. Podrobnější pohled na rozvoj pohybových ploch, odbavovacích terminálů a opravárenské základny letišť. Osvědčování provozních částí a postupy podle letištního manuálu ICAO. Plánování rozvoje a projekt, příprava a předpisová základna.

Požadavky:

Docházka není povinná. Podmínky pro získání KZ:

- semestrální práce (odevzdání do 13.1.2023)

- písemný test

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Průhledným způsobem objasnit strukturu hlavních částí mezinárodních letištních areálů a způsob plánování a přípravy jejich rozvoje.

Studijní materiály:

Dudáček, L.: Dopravní letiště Prahy III 2001-2005. MBI, Praha. 2005

Kazda, A.: Airport Design and Operation. 2007

Horonjeff , R. - McKelvey, F. - Sproule, W. - Young, S.: Planning and Design of Airports. 2010

Kulčák, L. - Kerner, L. - Sýkora, V.: Provozní aspekty letišť. ČVUT FD. 2003

Fábera, J. - Kyncl, M.: Dopravní letiště. 1977

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3851306.html