Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hybrid Powertrains

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E211151 Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Seznámení s problematikou hybridních pohonů, jejich komponentů včetně elektrických strojů a akumulátorů energie, aplikace u různých typů vozidel, řízení hybridního pohonu.

Požadavky:

Absolvování předmětů Úvod do dopravní techniky, Teorie vozidel a Spalovací motory

Osnova přednášek:

- úvod - mobilita a energetické důsledky

- co jsou hybridní pohony, proč vznikají

- emise a možnosti jejich snížení použitím HYPO

- historie hybridních pohonů

- druhy HYPO, třídění podle funkce a podle uspořádání

- komponenty HYPO: spalovací motory,

elektrické stroje

měniče energie

uspořádání pohonu

brzdy a rekuperace energie

- osobní automobily s HYPO

- sportovní, soutěžní a závodní automobily s HYPO

- hybridní autobusy, trolejbusy a elektrobusy

- užitková vozidla s HYPO, kolejová vozidla s HYPO

- jiné aplikace HYPO

- strategie řízení HYPO

- ekonomika HYPO

- trendy, perspektivy

Osnova cvičení:

- výpočty : energie pro jízdu

rekuperace energie při brzdění

podpora spalovacího motoru

návrh kapacity baterie

energie setrvačníku

dojezd vozidla na elektrický pohon

řízení hybridního pohonu v kopcích

dobíjení va zastávkách

nastavení optimálního převodového poměru

- měření na elektrických strojích, referáty

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s vlastnostmi HYPO, možnostmi jejch využití a návrhem základních parametrů HYPO.

Studijní materiály:

Ehsani,M- Gao, Y- Emadi,A.: Modern Electric,Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles, CRC Press Taylor and Francis Group

Westbrook, M.H.: The Electric Car - Development and future of battery, hybrid and fuel cells cars. IEE London, Poiwer and energy Series ISBN 0 85296-013-1

Poznámka:

přednášeno ve spolupráci s FEL ČVUT, prof. Čeřovský a Doc. Mindl

Další informace:
Hybrid.cz a další internetové podklady
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3833206.html