Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikovaná termomechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D25YATM ZK česky
Garant předmětu:
Daniel Adamovský
Přednášející:
Daniel Adamovský
Cvičící:
Daniel Adamovský
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1Úvod od předmětu, I. a II. zákon termodynamiky.

2Základy kapitoly vlhkého vzduchu. Základní izobarické změny stavu vlhkého vzduchu a Mollierův diagram.

3Termodynamika par, názvosloví, základní vlastnosti. Diagramy vodní páry, základní vratné děje v parách a vybrané nevratné děje.

4Parní oběhy, Clausiův - Rankinův oběh, kompresorový oběh, absorpční oběh

5Výměníky tepla, úvod do sdílení tepla, sdílení tepla vedením, prouděním, prostup tepla.

6Základy podobnosti sdílení tepla prouděním, základní kriteria, Vybrané kriteriální rovnice popisující sdílení tepla ve výměnících

Osnova cvičení:

1I. a II. zákon termodynamiky.

2Využití procesů vlhkého vzduchu ve vzduchotechnice.

3Termodynamika par, základní vratné děje v parách a vybrané nevratné děje.

4Parní oběhy, Clausiův - Rankinův oběh, kompresorový oběh, absorpční oběh

5Výměníky tepla

6Výměníky tepla

Cíle studia:

Seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi.

Studijní materiály:

Neuberger, P., Adamovský, D., Adamovský, R. Termomechanika, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2007, ISBN 978-80-213-1634-8.

Adamovský, D., Polák, M., Adamovský, R. Sbírka příkladů termomechaniky, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1924-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3743206.html