Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Building Structures - E

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124BS1E ZK 5 4P anglicky
Garant předmětu:
Hana Gattermayerová
Přednášející:
Eva Burgetová, Hana Gattermayerová
Cvičící:
Malila Noori
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Úvod do konstrukcí pozemních staveb, základní prvky a konstrukce

Požadavky:

V průběhu semestru: Samostatná seminární práce na téma: Tradiční konstrukce pro svislé a vodorovné nosné konstrukce v mé zemi.

Osnova přednášek:

Koncepce návrhu budovy, požadavky na budovy

Konstrukční systémy - materiály, proces návrhu, prvky

Konstrukční systémy - Konstrukční jednotky - Interakce - Stabilita

Vertikální nosné konstrukce (funkce, požadavky)

Svislé nosné konstrukce (obecné zásad, požadavky)

Svislé nosné konstrukce (Principy sloupových konstrukcí)

Vodorovné konstrukce (funkce, požadavky,)

Vodorovné konstrukce (klenby, dřevěné a železobetonové stropy)

Vodorovné konstrukce (ocelové a kompozitní stropy)

Předsazené konstrukce - druhy, funkce, konstrukční a statické principy, požadavky

Vícepodlažní budovy

Velkorozponové halové budovy.

Dilatační spáry v budovách - účinky nesilového zatížení , umístění a konstrukční řešení dilatací. Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty - konstrukční a materiálové řešení, statické principy, zatížení, požadavky. Zakládání staveb - základové poměry, druhy základů, zásady, požadavky. Spolupůsobení nosné konstrukce - základy - zemina. Spodní stavba - statické principy, zatížení, požadavky, dilatační spáry. Krovy - tradiční a moderní systémy, požadavky, konstrukční a materiálové řešení, statické principy, zatížení. Kotevní techniky - typy profilů, statické problémy, použití, zatížení, požadavky. Hydroizolační systémy, požadavky, podmínky.

Osnova cvičení:

bez cvičení

Cíle studia:

Student získá základní znalosti o funkcích, materiálech a požadavcích na stavební konstrukce.

Studijní materiály:

Barry R.: The Construction of Building, Volume 1, Oxford BSP, 1991

Barritt C. M. H.: Advanced Building Construction, Vols. 1 - 4, Longman, 1988 - 1991

Gattermayerova: Lectures Syllabus on web

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=en&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124BS1E
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3731206.html