Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy strojírenství I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131020 Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními znalostmi potřebnými při získávání informací ze strojírenské výrobní dokumentace.

Požadavky:

Evidovaná účast na cvičení.

Kontrola provedení předepsaných výkresů.

Osnova přednášek:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK:

1. Úvod předmětu, Normalizace technické dokumentace. Technické výkresy (druhy, měřítka, formáty, druhy čar, skládání výkresů). Základy technického zobrazování. Pravoúhlé promítání.

2. Kreslení náčrtů. Udávání rozměrů na výkresech. Hlavní zásady kótování. Kótovací, pomocné a odkazové čáry. Zapisování kót. Soustavy kót.

3. Zobrazování a kótování základních geometrických tvarů.

4. Zobrazování a kótování normalizovaných prvků.

5. Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Označování profilů a tyčí. Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic.

6. GPS. Přesnost rozměrů: Tolerování rozměrů, jmenovitý rozměr, horní mezní rozměr, dolní mezní rozměr, tolerance, výklad mezních rozměrů.

7. Výpočet tolerancí pro jednotlivé stupně přesnosti, toleranční jednotka, pravidlo pro určení základních úchylek děr.

8. Textura povrchu. Základní technologie výroby součástí, odlitky výkovky, svařence.

9. Základní technologie výroby součástí, součásti vyráběné obráběním.

10.Zobrazování odlitků, výkovků a svařenců.

11. Strojírenské sestavy.

12. Rozměrové obvody, rozbor jednoduché funkční vazby z hlediska aplikace rozměrových obvodů.

13. Normalizace základních strojírenských komponent, šrouby, matice, ložiska, ozubená kola, hřídele.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumět pravidlům tvorby technické dokumentace ve strojírenství. Zvládnutí čtení informací z dokumentace a pochopení technologických procesů potřebných při výrobě strojírenských součástí. Seznámení se způsoby kótování a tolerování strojírenských součástí. Seznámení s normalizací základních strojírenských součástí.

Studijní materiály:

POSPÍCHAL, J. Technické kreslení. ČVUT Praha.

DRASTÍK, F. Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. MONTANEX.

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3549206.html