Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zatížení letounu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2225001 KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět seznámí studenty s problematikou stanovování zatížení letounu a jeho částí. Během kurzu budou seznámeni s pevnostními požadavky na letovou způsobilost, s typy zatížení a způsoby jejich stanovování. Výklad výpočtu zatížení bude proveden včetně popisu a příkladů aerodynamických a hmotových vstupů, které jsou pro něj potřebné. Budou probrány jednotlivé případy zatížení nejen letounu jako celku, ale i jednotlivých částí draku (křídla, ocasních ploch, trupu a podvozku) a způsob prokazování jejich způsobilosti.

Požadavky:

Aerodynamika a mechanika letu

Osnova přednášek:

1) Zkratky a symboly, stavební předpisy, souřadnicové systémy, druhy zatížení

2) Aerodynamické a hmotové podklady, mechanika letu

3) Obálky násobků, návrhové rychlosti

4) Symetrické manévry

5) Klonivé manévry

6) Zatáčivé manévry

7) Let v turbulenci

8) Zatížení křídla

9) Zatížení vodorovných ocasních ploch

10) Zatížení svislých ocasních ploch

11) Zatížení trupu a jeho vybraných částí

12) Pozemní zatížení

13) Zatížení řídících ploch a soustav řízení

14) Stanovení náhradního zatížení a pevnostní zkoušky

Osnova cvičení:

1) Stavební předpisy, druhy zatížení

2) Aerodynamické a hmotové podklady, mechanika letu

3) Obálky násobků, návrhové rychlosti

4) Symetrické manévry

5) Klonivé manévry

6) Zatáčivé manévry

7) Let v turbulenci

8) Zatížení křídla

9) Zatížení vodorovných ocasních ploch

10) Zatížení svislých ocasních ploch

11) Zatížení trupu

12) Pozemní zatížení

13) Zatížení řídících ploch a soustav řízení

14) Zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy stanovování zatížení letounu a jeho částí.

Studijní materiály:

1.Špunda, J.: Stavebná mechanika a pevnost letounu, VAAZ Brno, 1961

2.Novotný, P.: Zatížení letounu, ČVUT 2005

3.Lomax, Ted L.: Structural Loads Analysis fo Commercial Transport Aircraft: Theory and Practice, AIAA, 1995

Předpisy: CS-VLA, UL-2, LTF-UL, CS-22, CS-23

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3519206.html