Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologie Java

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-TJV Z,ZK 4 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Java a poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj menších i větších softwarových systémů. Zde se kurz zaměřuje na specifika podnikových aplikací, tedy 3 a více vrstvé architektury. Je kladen důraz na pečlivé oddělení jednotlivých komunikačních rozhraní vrstev. Komunikace mezi jednotlivými vrstvami bude zajištěna pomocí standardizovaných protokolů (JDBC, Rest Web Service).

Z nástrojů jde zejména o nástroje pro testování a sestavování aplikací, nástroje pro podporu týmové práce, . Po absolvování předmětu bude student schopen zapojit se do vývoje softwarových systému na platformě Java.

Požadavky:

Předmět BIK-TJV předpokládá znalosti jazyka JAVA alespoň v rozsahu předmětu BIK-PJV. Vy, co o Java nic zatím nevíte a chcete si zapsat TJV, zapište si souběžně oba předměty, volitelný BIK-PJV a povinný pro zaměření BIK-TJV.

Osnova přednášek:

1. Úvod.

2. Třídy a objekty.

3. Polymorfismus, výjimky.

4. Generické typy, kolekce.

5. Soubory a proudy.

6. Vlákna.

7. Síťové rozhraní.

8. GUI.

9. Databáze.

10. Testování.

11. Sestavování.

12. Podpora práce v týmu - verzovací systémy.

13. Novinky a trendy.

Osnova cvičení:

1. Úvod, OOP v Java

2. Výjimky, Generiky, Anotace

3. Datové struktury I (Collection, List, Set, Hashtable)

4. Datové struktury II (Složené objekty, Containery, Model)

5. Paralelismus, Práce se soubory a proudy dat (streamy)

6. Práce s databázemi (JDBC, Datasource, Connection,Statement,ResultSet)

7. Práce s databázemi - ORM (EclipseLink, Hibernate, Mapování entit, Entitní manažer, Controllery, JPA)

8. Java Enteprise architektury (Návrh vrstev datové, obchodní logiky, presenční, problematika aplikačních serverů)

9. Webové služby (SOA,REST)

10. Webové frameworky (Vaadin, Spring Web Toolkit)

11. Webové frameworky a integrace s REST službami

12. Funkcionální a modulární rysy jazyka Java

13. Přednáška

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Java a poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti potřebné pro vývojmenších i větších softwarových systémů. Z nástrojů jde zejména o nástroje pro testování a sestavování aplikací a nástroje pro podporu týmové práce.Po absolvování předmětu bude student schopen zapojit se do vývoje softwarových systému na platformě Java.

Studijní materiály:

[1] Sierra, K. - Bates, B.: Head First Java, 2nd Edition, O'Reilly, 2005, 978-0596009205,

[2] Bloch, J.: Effective Java, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2008, 978-0321356680,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TJV/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TJV/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3472206.html