Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Tvorba webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TWA.1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je základním kurzem vývoje webových aplikací. Na počátku se studenti seznámí s HTTP a jeho možnostmi a částečně též s některými vlastnostmi jazyků pro popis struktury (HTML) a prezentace (CSS) dokumentů na webu. Tyto znalosti poskytnou nezbytný základ pro vývoj webových aplikací, který bude demonstrován na moderních knihovnách usnadňujících vývoj webových aplikací.

Serverová strana bude demonstrována na technologii PHP s využitím frameworků Symfony 2, Doctrine 2.

Vývoj na klientské straně bude probíhat v jazyce Javascript s využitím knihovny jQuery a případně MV* frameworku AngularJS.

Požadavky:

Předmět požaduje znalosti OOP v rozsahu předchozích předmětů doporučeného průchodu studijním plánem. Dále jsou požadovány znalosti relačních databází, metod softwarového inženýrsví a základů počítačových sítí.

Je doporučeno před zapsáním tohoto předmětu absolvovat též volitelné předměty BI-PHP.1 a BI-PJS, ve kterých je vyučována syntaxe jazyků PHP a Javascript a je demonstrováno použití dalších nástrojů, které usnadňují vývoj v těchto jazycích.

Osnova přednášek:

1. Protokol HTTP (struktura požadavku a odpovědi - tělo, hlavičky, server - klient, proxy server, cache).

2. HTML (zopakování, některé vybrané vlastnosti HTML 5).

3. CSS (zopakování, některé vybrané vlastnosti CSS 3).

4. Návrh webové aplikace - architektury, návrhové vzory.

5. Efektivní metodiky vývoje aplikací. Architektura MVC. Stav webové aplikace. Návrhový vzor IoC - dependency injection.

6. Interakce s uživatelem - návrh a zpracování formulářů.

7. Uložení a přístup dat - objektově relační mapování.

8. Autentizace a autorizace.

9. Webové služby - REST, SOAP a WSDL.

10. Skriptovací jazyky ECMAScript a Javascript.

11. Asynchronní íkomunikace s webovým serverem (AJAX). Knihovna jQuery.

12. Javacriptové MV* frameworky (AngularJS, Ember.js).

13. Bezpečnost webových aplikací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je základním kurzem vývoje webových aplikací. Na počátku se studenti seznámí s HTTP a jeho možnostmi a částečnětéž s některými vlastnostmi jazyků pro popis struktury (HTML) a prezentace (CSS) dokumentů na webu. Tyto znalosti poskytnounezbytný základ pro vývoj webových aplikací, který bude demonstrován na moderních knihovnách usnadňujících vývoj webových aplikací.Serverová strana bude demonstrována na technologii PHP s využitím frameworků Symfony 2, Doctrine 2. Vývoj na klientské straně bude probíhat v jazyce Javascript s využitím knihovny jQuery a případně MV* frameworku AngularJS.

Studijní materiály:

[1] Castro, E.: Web design - tvorba WWW stránek, Computer Press, 2007, 978-8025115312,

[2] Lazaris, L.: Programování WWW stránek, web design - tvorba WWW stránek, Computer Press, 2014, 978-8025141762,

[3] Pehlivanian, A. - Nguyen, D.: Programování WWW stránek, Computer Press, 2014, 978-8025141632,

[4] Hopkins, C.: Programování WWW stránek, Computer Press, 2014, 978-8025141960,

[5] Böhmer, M.: Programování WWW stránek, Computer Press, 2012, 978-8025133385,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TWA/.

<br />

Předmět předpokládá následující znalosti:<br />

- PHP (základní syntaxe, OOP, rozšíření pro práci s řetězci, datovými typy, databází, načítání tříd, závislosti, sestavení aplikace - Composer), <br />

- javascript (... obdobně jako PHP, ...). <br />

V případě, že student tyto znalosti nemá, může si je doplnit ve volitelných předmětech BI-PHP (doporučen pro 3. semestr) a BI-PJS (doporučen pro 4. semestr).

<br />

Pro opozdilce: <br>Předmět WT1 lze splnit v zastoupení úspěšným absolvováním dvou předmětů: TWA.1 + PHP.<br />

Student, kterému byly z předchozího studia uznány předměty WT1 a WT2, může požádat o uznání předmětu TWA.1.<br />

V případě, že studentovi byl z předchozího studia uznán pouze jeden z předmětů WT1 a WT2, musí absolvovat předmět TWA.1. Před tím si může dle vlastního uvážení zapsat některé z podpůrných volitelných předmětů PHP , PJS a ZWU, aby získal požadované vstupní znalosti pro předmět TWA.1.<br />

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TWA/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3462906.html