Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konceptuální modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-KOM Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozvoj abstraktního myšlení a přesných specifikací formou konceptuálních modelů. Studenti se naučí rozlišovat klíčové pojmy v doméně, kategorizovat a též určovat správné vazby ve složitých systémech sociální reality, především podnicích a institucích. Studenti se naučí základům ontologického strukturního modelování v notaci UntoUML. Dále se naučí vyjadřovat pravidla a omezení pomocí jazyka OCL a základy reprezentace sémantických dat na internetu (OWL/RDF). Studenti se seznámí se základy Enterprise Engineering jakožto disciplíny umožňující konceptuální modelování struktury podniků a institucí a jejich procesů a seznámí se s metodikou DEMO a notací BPMN. Předmět je navržen s ohledem na pokračování v implementaci softwaru.

Požadavky:

Prerekvizity nejsou. Předmět úzce souvisí s předměty BI-DBS a BI-SI1.

Doporučený volitelný navazující předmět: BI-ZPI.

Osnova přednášek:

1. Úvod do konceptuálního modelování, motivace.

2. Úvod do Unified Foundational Ontology a do jazyka OntoUML.

3. Sortals a Non-Sortals v OntoUML. Postup modelování v OntoUML.

4. Relace v OntoUML. Vztahy celek-část v OntoUML.

5. Typy celků a částí. Aspekty v OntoUML. Modelování událostí.

6. Převod OntoUML modelů do UML třídních diagramů.

7. Jazyk OCL a specifikace omezení a pravidel.

8. OWL a RDF pro sémantickou reprezentaci dat v prostředí Internetu.

9. Úvod do praxe řízení podnikových procesů.

10. Základy jazyka BPMN.

11. Disciplína inženýrství podniků a modelování podnikové reality.

12. Metoda DEMO - základní diagramy.

13. Metoda DEMO - složitější diagramy.

Osnova cvičení:

1.Úvod do konceptuálního modelování

2.OntoUML: Základy, Sortals, Rigidita

3.OntoUML: Non-Sortals, Relace

4.OntoUML: Celek-Část, Aspekty

5.OntoUML: Události, shrnutí

6.Převod OntoUML na objektový model

7.Object Constraint Language (OCL)

8.Mid-Term, konzultace semestrální práce

9.Konzultace a odevzdání 1. části semestrální práce

10.Business Process Model and Notation (BPMN)

11.DEMO: Úvod do Enterprise Engineering

12.DEMO: Transakce a konstrukční modely

13.Konzultace a odevzdání 2. části semestrální práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Guizzardi G. : Ontological Foundations for Structural Conceptual Model. Telematica Instituut Fundamental Research Serie, 2005. ISBN 90-75176-81-3.

2. Arlow J., Neustadt I. : UML 2.0 and the Unifed Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design (2nd Edition). Addison-Wesley Professional, 2005. ISBN 9780321321275.

3. Wood D., Zaidman M., Ruth L., Hausenblas M. : Linked Data: Structured Data on the Web. Manning Publications, 2014. ISBN 978-1617290398.

4. Freund J. , Rucker B. : Real-Life BPMN: With introductions to CMMN and DMN (3rd Edition). Create- Space Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1541163447.

5. Dietz J. L. G., Mulder H. B. F. : Enterprise Ontology: A Human-Centric Approach to Understanding the Essence of Organisation. Springer, 2020. ISBN 978-3-030-38854-6.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2297

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Modelování ekonomických procesů.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-KOM/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3459806.html