Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mathematics in Mechanics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E011054 Z,ZK 5 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět zahrnuje stručné seznámení s vybranými partiemi vyšší matematiky, a to funkcionální analýzou, variačním počtem, tenzorovým počtem a teorií funkcí komplexní proměnné

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní pojmy z funkcionální analýzy, tenzorový počet včetně operací s tenzory (afinní ortogonální), základní pojmy variačního počtu včetně teorie a numerického řešení základních úloh, komplexní proměnná ve stručné podobě použitelná pro základní operace a užití při vlastnostech řešení Laplaceovy rovnice

Klíčová slova" funkcionální analýza, variační opočet, tenzorový počet, funkce komplexní proměnné

Osnova cvičení:

Základní pojmy z funkcionální analýzy, tenzorový počet včetně operací s tenzory (afinní ortogonální), základní pojmy variačního počtu včetně teorie a numerického řešení základních úloh, komplexní proměnná ve stručné podobě použitelná pro základní operace a užití při vlastnostech řešení Laplaceovy rovnice

Klíčová slova" funkcionální analýza, variační opočet, tenzorový počet, funkce komplexní proměnné

Cíle studia:
Studijní materiály:

Fořt, Kozel, Neustupa: Matematika pro mechaniku, skripta ČVUT v Praze, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3392106.html