Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čínský jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D04XJ ZK česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijiního plánu.

Zkouška má dvě části - písemnou a ústní

Ústní zkouška následuje po absolvování písemné části, která je podmíněna získáním zápočtu za poslední fázi studia - M3.

Požadavky:

Znalosti v rozsahu studia jednotlivých částí kurzu (SM1-SM3)

Osnova přednášek:

Zkouška je písemná /v rozsahu 100 minut/ a je předpokladem pro ústní zkoušku .Pokyny o průběhu student obdrží od vyučujícího

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

Znalosti:

V oblasti morfologie, syntaxe a lexika dosažení úrovně B1 dle jednotného evropského rámce studia jazyků (SERR)upraveného pro odborný jazyk.

Schopnosti:

Prakticky použít získané výrazové prostředky v odborné i běžné každodenní komunikaci.Umět napsat souvislý text na známá nebo zájem přitahující témata, bez přípravy se zapojit do hovoru na známé téma,porozumět souvislým projevům souvisejícím s oblastmi osobního nebo profesního zájmu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] J.Králová,M.Krbcová,P.Ch.Gil,H.Hrubá, Fiesta 2, Fraus 2005

Doporučená literatura:

[2] L.Prokopová, Španělština, SPN 1991

[3] J.Arribas,R.Morales de Castro,Preparación para D.B.E., Edelsa 1997

[4] J.Carrasco Montero, L.Solé Bernardino, Reálie španělsky mluvících zemí, Fraus 1997

[5] J.Dubský,H.Kouklíková,M.Krbcová,J.Kullová, Španělština pro jazykové školy, SPN 1991

[6] P.Domínguez,P.Bazo, Claves de español, Santillana 1994

[7] F.Castro,F.Marín,R.Morales, Ven 2, Edelsa 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3347206.html