Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technická zařízení budov - Q

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TBUQ Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Ilona Koubková
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky , vytápění a větrání budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů. Přednášky se zaměřením na požární bezpečnost staveb.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

1) Zdravotní technika - úvod, hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby vody.

2) Odpadní vody a jejich likvidace, kanalizační systémy, Vnitřní kanalizace, typologie zařizovacích předmětů

3) Vnější systémy vodovodu, vodojemy, tlaková pásma.

4) Vnitřní systémy vodovodu - rozvody, materiály, výpočet,

5) Vnější plynovody, přípojky, bilance potřeby plynu.

6) Vnitřní systémy plynovodu, odvod spalin.

7) Vytápění místností a návrh otopných ploch.

8) Výpočet tepelných bilancí. Otopné soustavy.

9) Příprava teplé vody.

10) Zdroje tepla - kotelny, elektrické vytápění, dálkové vytápění, obnovitelné zdroje.

11) Měření a regulace ve vytápění.

12 ) Základy vzduchotechnických systémů budov.

13) Principy bytového větrání.

Osnova cvičení:

1 Úvodní cvičení, seznámení s úlohami a zadáním. Prostorové nároky na systémy zti -typologie, počty, typy a umístění zařizovacích předmětů, vedení potrubí v konstrukcích, dispoziční řešení instalační šachty, zakreslování potrubí a sítí, seznámení s obsahem situace (nad výkresem).

2 Úloha 1 - vnitřní kanalizace

Koncepce, připojovací a odpadní potrubí, umístění odpadů.

3 Úloha 1 - vnitřní kanalizace

Svodné potrubí, výpočet, technická zpráva.

4 Úloha 2 - vnitřní vodovod

Koncepce - příprava TV, umístění výtokových armatur. Připojovací potrubí, svislé potrubí - materiálové řešení, vedení potrubí.

5 Úloha 2 - vnitřní vodovod

Ležatý rozvod, vodoměrná sestava, napojení zásobníku teplé vody. Výpočet a technická zpráva.

6 Úloha 3 - domovní plynovod

Zadání, umístění a posouzení spotřebičů, plynoměru, HUP, vedení potrubí. Technická zpráva.

7 Úloha 4

Výpočet tepelných ztrát a návrh otopných ploch.

8 Úloha 5

Návrh geometrie otopné soustavy

9 Úloha 5

Výpočet teplovodní otopné soustavy

10 Úloha 6

Výpočet zásobníku pro přípravu teplé vody - objem, příkon. Výpočet tepelného výkonu pro vytápění. Výpočet roční potřeby tepla.

11 Úloha 6

Návrh plynové kotelny

12 Konzultace, odevzdání úloh.

13 Zápočet

Cíle studia:

Student získá přehled v systémech vnitřní a vnější kanalizace, plynovodu, vodovodu , otopných systémů a základů vzduchotechniky. Naučí se tyto systémy i v základní úrovni navrhovat.

Studijní materiály:

! Kabele a kolektiv.: Energetické a ekologické systémy budov 1 ČVUT 2005, ISBN 978-80-01-03327-2

! Kabele, Kabrhel, Koubková ,Urban, Musil : Technická zařízení budov - Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2013, ISBN 978-80-01-05203-7

! Papež K.,Vyoralová Z., Marková L., Garlík B., Jokl M.: Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. Fakulta stavební, 1. vydání, únor 2007,ISBN 987-80-01-03622-8

?Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1

? Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TBU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3331206.html