Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematická kartografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55MKT ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení „neznámé“ mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém

UTM.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Snyder, J.P. (2007). Map Projections: A Working Manual. USGS.

[2] Grafarend, E., Krumm F. (2006). Map projections – Cartographic information systems. Heidelberg: Springer.

Doporučená literatura:

[3] Talhofer, V. (2007). Základy matematické kartografie. Brno: Univerzita obrany.

[4] Buchar, P. (2008). Matematická kartografie. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze.

[5] Cajthaml, J. (2013). Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3269406.html