Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Digitální zpracování dat DPZ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55DPZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na klasické i nové metody zpracování obrazu. Mimo klasické postupy DPZ z hlediska analýzy digitálního obrazu a klasifikace (řízená a neřízená klasifikace, příznaky a snižování rozměrnosti datového souboru, určení úspěšnosti klasifikace) jsou zohledněny i nové klasifikační postupy texturální, hyperspektrální a zpracování radarových obrazových dat. Důležitou součástí je propojení výuky s GIS, fotogrammetrií a DPZ, inovované jsou též postupy filtrace s ohledem na DMT, rektifikaci a ortogonalizaci VHR družicových dat i na vyhledávání dílčích primitiv o obraze spojené s programováním.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student porozumí a získá hluboké znalosti pro práci s daty DPZ

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision. 1999. PWS Publishing, 2nd edition.

[2] Richards, John A. Remote Sensing Digital Image Analysis, 5th ed. 2013, XIX, 494 pp.

[3] Soergel, Uwe (Ed.).Series: Radar Remote Sensing of Urban Areas, Vol. 15, 2010

[4] Canty, Morton J.: Image Analysis, classification and change detection in remote sensing. 2007. Taylor & Francis, ISBN 0-8493-7251-8.

Doporučená literatura:

[5] Castleman, K. R.: Digital Image Processing. Pearson, 1995. ISBN-13: 978-0132114677

[6] Manual of eCognition trial Software, Trimble, http://www.ecognition.com/free-trial.

[7] Manual of PCI software. PCI Enterprises, 50 West Wilmot Street, Unit 200E, Richmond Hill, Ontario, Canada, 2017.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3265206.html