Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Globální poziční systémy (GPS)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55GPS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Cílem výuky je získat slušnou orientaci v oblasti globálních pozičních systémů (GNSS) z aplikačního hlediska.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Principy globálních polohových systémů.

2. Přehled navigačních systémů.

3. Pohyb družic GNSS v tíhovém poli Země.

4. Kódová a fázová měření GNSS.

5. Řešení ambiguit a vyrovnání měření.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem výuky je rozšířit znalosti z GNSS relevantní k tématu disertační práce.

Studijní materiály:

Kovář, P.: Družicová navigace. ČVUT 2016. ISBN 978-80-01-05989-0.

Mervart, L., M. Cimbálník: Vyšší geodézie 2. ČVUT 1997. ISBN 80-01-01628-5.

Mervart, L.: Globální polohový systém. ČVUT 1994. ISBN 80-01-01221-2.

Hofmann-Wellenhof, B., H. Lichtenegger, J. Collins: Global Positioning System: Theory and Practice. Springer-Verlag 2001. ISBN 978-3-211-83534-0.

Xu G.: Orbits. Springer-Verlag 2008. ISBN 978-3-540-78521-7.

Poznámka:
Další informace:
Předmět nemá webové stránky.
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3231306.html