Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Architektonické kreslení 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129XA3K KZ 1 3C česky
Garant předmětu:
Vratislav Ševčík
Přednášející:
Cvičící:
Ctibor Havelka, Kamila Housová Mizerová, Vratislav Ševčík
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Doporučené kreslení XA3K jsou cvičení pro již pokročilé v kresbě. Pro studenty je zařazeno náročnější komponování obrazu, jež přesahuje rámec reálně viděného zobrazování. Práce na větším formátu- A2 a technikou perokresby předpokládají již nabytou zkušenost z předchozích cvičení povinné výuky. Kresba strojů a dopravních prostředků ve sbírkách Národního zemědělského muzea Praha a Národního technického muzea se stala již tradiční kresebnou průpravou posluchačů. V kompozici jde o prolínání a kombinaci celkového tvaru stroje s detaily nadsazenými v měřítku, které jsou pro jeho funkci v praktickém používání charakteristické. Cílem je procvičit prostorové vidění a schopnost navrhnout vlastní uspořádání kompozice objektu a jeho hmot v daném prostoru. Na tomto základě je dále oceňována kvalita kresebného projevu.

Požadavky:

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky. Odevzdání prací ve formátu a termínu stanoveném vyučujícím.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

01 – 02 Sestava geometrických těles

03 – 05 Kresba přírodnin

06 – 08 Kresba strojů NZM

09 – 11 Kresba dopravních prostředků NTM

12 – 13 Kresba interiéru

Cíle studia:

Procvičit prostorové vidění a schopnost navrhnout vlastní uspořádání kompozice objektu a jeho hmot v daném prostoru.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Ukázky kreseb na Moodle-ostatní https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129xa3k/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3179706.html