Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální konstruování bezpilotních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2226021 Z 3 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je určen pro posluchače všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Podává základní přehled o vývojovém procesu při návrhu bezpilotního prostředku. Posluchači jsou současně řešitelé a pod odborným vedením se autorsky účastní jak přípravné fáze, tak návrhu, konstrukce, stavby, zalétání hotového prototypu a zhodnocení jeho vlastností.

Součástí výuky je nezbytný teoretický základ v oblastech aerodynamiky, mechaniky letu, konstrukce, leteckých materiálů i legislativních požadavků. Základem je aplikace zkušeností, postupů a konstrukčních principů všeobecného a sportovního letectví přenesená do konstrukce bezpilotních systémů.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Individuální nebo skupinový projekt

Studenti samostatně nebo v rámci vývojového týmu řeší návrh, konstrukční řešení, stavbu a zalétání bezpilotního systému. V závěru studenti provedou porovnání a zhodnocení dosažených parametrů bezpilotního prostředku, jeho výkonů a řiditelnosti s ohledem na původní návrh.

Cíle studia:

Seznámení se a praktické osvojení základů konstrukce bezpilotních prostředků.

Studijní materiály:

1. V.Brož, Aerodynamika nízkých rychlostí

2. V.Tichopád, Letové výkony

3. V.Tichpád, Letové vlastnosti

4. M.Daněk, Mechanika letu

5.J.Mikula, Konstukce a projektování letadel I.

6.J.Mikula, Konstrukce a projektování letadel II.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3139706.html