Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kompletační konstrukce C

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KK01 Z,ZK 7 2P+3C česky
Vztahy:
Předmět 124KK01 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124SF01
Podmínkou zápisu na předmět 124KK01 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 124SF01
Úspěšná klasifikace předmětu 124KK01 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124YSPB
Zápis předmětu 124KK01 musí předcházet zapisu předmětu 124YSPB v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro různé druhy budov.

Požadavky:

SF 1

Osnova přednášek:

1. Zatížení ve vztahu k obalovým konstrukcím - zatížení větrem - metodika výpočtu dle EN, zatížení na fasádní prvky a střešní pláště, zatížení sněhem – specifické případy zatížení – převis sněhu, sněžníky, nesilová zatížení, mimořádná zatížení

2. Střešní konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy, požadavky, tvarové řešení materiálové řešení, normy a předpisy

3. Ploché střechy - stavebně fyzikální problematika navrhování plochých střech, materiálové řešení (krytiny, tepelné izolace)

4. Ploché střechy - principy návrhu, skladebné varianty (jednoplášťové, lehké střechy, provozní střechy a dvouplášťové střechy)

5. Konstrukční detaily plochých střech jednoplášťových, lehkých, provozních a dvouplášťových - tvorba detailů

6. Obvodové pláště – Kontaktní systémy – předpisy, požadavky, součinitel prostupu tepla, bilance vlhkosti, vnitřní povrchová teplota, včetně návrhu kotevního systému, Principy detailů

7. Fyzikální analýza a specifika návrhu obalových konstrukcí – vývoj normových požadavků, možnosti, důsledky, rizika

8. Obvodové pláště - dvouplášťová řešení „těžkých“ obvodových konstrukcí, důvody, materiály, příklady možných řešení. Principy detailů

9. Výplně otvorů - okna, vrata, dveře, výkladce – funkce a požadavky, materiálové možnosti, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti, normové požadavky, zejména z tepelně technického a akustického hlediska. Detaily

10. Vnitřní kompletační konstrukce - příčky a podhledy - požadavky , zejména z akustického hlediska, možné konstrukce, materiály, normové požadavky. Detaily

11. Vnitřní kompletační konstrukce – podlahy – požadavky, dělení, konstrukční možnosti a souvislosti. Akustika, podlahy zdvojené, sportovní, průmyslové, dlažby. Detaily

12. Lehké obvodové pláště – seznámení se systémy, požadavky, materiálová řešení, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti. Systémy modulových a kostrových fasád, předsazených a vestavěných. Tvorba přerušení tepelných mostů, principy detailů. Problematika přehřívání budovy. Typy a možnosti zasklení.

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Zadání 1. úlohy - Nosná konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu

2. Návrh a posouzení nosné konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu (ztužující prvky, limitní vodorovné deformace). Výsek nosné konstrukce – půdorys a řez.

3.Dokončení návrhu nosné konstrukce vícepodlažní budovy nebo halového objektu. Zadání 2. úlohy – plochá střecha na objektu z úlohy č. 1.

4. Odevzdání 1. Úlohy. Návrh a posouzení skladby střešního pláště.

5.Návrh a posouzení skladby střešního pláště (tepelná technika, stabilita, odvodnění), Půdorys + řez.

6.Detaily, technická zpráva

7.Odevzdání 2. Úlohy. Zadání úlohy č. 3 - Návrh a posouzení obvodového pláště (tepelná technika, stabilita).

8.Detaily, technická zpráva.

9.Výběr a zabudování otvorové výplně, detaily a technická zpráva.

10.Návrh a posouzení dvou variant příček (stavebně fyzikální posouzení)

11.Návrh a posouzení dvou podlah (stavebně fyzikální posouzení)

12.Rezerva Odevzdání 3. Úlohy.

13.Zápočet

Cíle studia:

Student bude schopen provádět stavebně fyzikální a konstrukční analýzu a návrh plochých střech, podlah, příček, obalových stěnových konstrukcí a otvorových výplní.

Studijní materiály:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005

Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991

Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990

Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992

Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997

Firemní literatura

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009.

Fajkoš – Novotný: Střechy – základní konstrukce. Praha, Grada Publishing, a. s. 2003, ISBN 80-247-0681-4.

Novotný – Misar- Šutliak: Hydroizolace plochých střech – poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.

Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením,Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7 .

Poznámka:
Další informace:
-
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120406.html