Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ocelové konstrukce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134OK01 Z,ZK 6 3P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Navrhování nosných konstrukcí - ocel (134NNKO)
Garant předmětu:
Michal Jandera
Přednášející:
Michal Jandera
Cvičící:
Jakub Dolejš, Aleš Chovanec, Matyáš Kožich, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

V předmětu OK01 se rozšiřují znalosti pro navrhování ocelových konstrukcí získané v základním předmětu NNK. V teoretické části se probírají možnosti globální analýzy konstrukcí, včetně klasifikace konstrukcí z hlediska potřeby nelineárních řešení. Navrhování prvků je rozšířeno o metody globální analýzy, navrhování náročnějších spřažených konstrukcí a zastudena tvarovaných prvků. Hlavní část předmětu se zabývá komplexním řešením ocelových vícepatrových skeletů budov a ocelových jednopodlažních hal. Závěrečné přednášky se týkají zastřešení hal velkých rozpětí a zvláštností při návrhu vysokých budov, včetně účinků zemětřesení.

Požadavky:

Ukončení předmětu: NKKO.

Osnova přednášek:

Výběr oceli, výběr třídy provedení, vysokopevnostní oceli, provádění ocelových konstrukcí.

Interakce, průřezy, pruty. Členěné pruty.

Globální analýza ocelových konstrukcí.

Ocelobetonové nosníky a sloupy.

Štíhlé průřezy. Tenkostěnné za studena tvarované prvky.

Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.

Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

Halové stavby. Dispozice, střešní konstrukce.

Střešní ztužení, vetknuté patky sloupů. Rámové haly. Obvodové stěny.

Haly velkých rozpětí. Teorie kotev.

Vysoké budovy. Oceňování ocelových konstrukcí. BIM.

Exkurze.

Osnova cvičení:

Projekt ocelobetonového skeletu a ocelové konstrukce jednolodní haly.

Cíle studia:

Schopnost navrhování ocelových skeletů a hal.

Studijní materiály:

! Macháček, Studnička Ocelové konstrukce 2. ČVUT v Praze, 2005, 152 s. (ISBN: 80-01-03174-8)

! Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 20. ČVUT v Praze, 2002, 309 s. (ISBN: 80-01-02529-2)

! Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)

? Dowling, Knowles, Owens: Structural Steel Design. Butterworths London, 1988, 399 s. (ISBN: 0-408-03717-2)

? Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2: zatížení, ČVUT v Praze, 2. vyd., 2015, 138 s. (ISBN: 978-80-01-05815-2)

: Jandera, Eliášová, Vraný, T.: Ocelové konstrukce 1 - Cvičení, 3. opravené vydání, 2015, 163 s. (on-line: http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/papers/OK01-Cv.pdf)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120106.html