Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154EKZ ZK 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Platné právní předpisy v zeměměřictví a katastru. Tvorba ceny, náklady firmy, ziska ztráta. Formy podnikání. Daňová povinnost v ČR. Makroekonomická teorie. Management a marketing. Podnik a jeho ekonomická hodnota. Princip fungování trhu. Veřejné zakázky. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Frková, J.: Individuální podnikání. Skriptum FSv. 1.vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. 99 s. ISBN 80-86590-05-4

! Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s. ISBN. 80-7179-681-6.

! Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s. ISBN: 978-80-247-0513-2

?Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. A.: Economics. 1.vyd., Svoboda, Praha 1995. 1010 s. ISBN: 978-0070546868

? Pilátová, J. - Pilát, T.: Ekonomická a účetní agenda podnikatele. 2. aktualizované vyd., Grada Publishing, Praha 2003. 136 s. ISBN 80-247-0521-4

? Sedláček, M. a kol.: Základy ekonomické teorie. Skriptum FSv. Dotisk 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 2002. 139 s. ISBN 80-01-02098-3

? Sojka, M. - Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 4. aktualizované vyd., Libri, Praha 2002. 200 s. ISBN: 978-80-7277-328-2

Poznámka:
Další informace:
http://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/geodezie/ekz.php
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3119706.html