Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jazyk Java

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YJJ Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Kurz programování v jazyce Java seznamuje studenty se základními prvky jazyka a s konceptem objektového programování. Důraz je kladen na praktické využití jazyka a kromě základů jazyka Java se studenti naučí jak pristupovat k DB, jak pracovat se sítí, kolekce ... Studenti se též sezámí s frameworkem Spring.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Úvod do jazyka Java - historie a koncepce (správa paměti, přenositelnost, přenositelnost), vývojové nástroje

2. Základní datové typy a konstrukce - pole, operátory, řízení běhu programu

3. Objektově orientované programování - koncept, třídy a objekty

4. Objektově orientované programování - interfaces, dědičnost, vyjímky

5. Základní třídy jazyka - Object, Number, String, ...

6. Generiky, anotace a reflexe

7. Datové kolekce

8. Paralelní programování

9. Práce se soubory, datové proudy, práce se sítí

10. JDBC - práce s relačními databázemi

11. Framework Spring I

12. Framework Spring II

13. Framework Spring III

Osnova cvičení:

1. Úvod do jazyka Java - historie a koncepce (správa paměti, přenositelnost, přenositelnost), vývojové nástroje

2. Základní datové typy a konstrukce - pole, operátory, řízení běhu programu

3. Objektově orientované programování - koncept, třídy a objekty

4. Objektově orientované programování - interfaces, dědičnost, vyjímky

5. Základní třídy jazyka - Object, Number, String, ...

6. Generiky, anotace a reflexe

7. Datové kolekce

8. Paralelní programování

9. Práce se soubory, datové proudy, práce se sítí

10. JDBC - práce s relačními databázemi

11. Framework Spring I

12. Framework Spring II

13. Framework Spring III

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování v jazyce Java

Studijní materiály:

?Herbert Schildt - Java 7 Výukový kurz - ISBN: 978-80-251-3748-2

?Josua Bloch - Effective Java 2nd Edition - ISBN-13: 978-0321356680

:The Java Tutorials - https://docs.oracle.com/javase/tutorial/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3117706.html