Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dálkový průzkum Země

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155DPZE Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Bezkontaktní metoda sběru dat o zemském povrchu, její fyzikální základy, jejich porozumění, analýza a aplikace pro různé účely

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumět principům měření dat DPZ, druhu a způsobu chování jednotlivých typů povrchů a jejich použitelnost pro jednotlivé účely.

Studijní materiály:

Halounová, L., Pavelka K.. Dálkový průzkum Země

http://www.gisresources.com/remote-sensing-e-books/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3116706.html