Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výuka v terénu KN (2 týdny)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155VGM KZ 4 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Práce v podrobném polohovém bodovém poli pro obnovu a vedení operátu katastru nemovitostí. Polohopisné a výškopisné měření, revize katastru nemovitostí, vytyčování vlastnických hranic.

Požadavky:

155MAP1, 155KANE

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti si osvojí praktické dovednosti při měření pro vedení katastru nemovitostí.

Studijní materiály:

Huml M., Michal J.: Mapování 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT, Praha, 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3112406.html