Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pozemkové úpravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155PUG KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Benda, Kateřina Landová, Josef Vlasák
Přednášející:
Kateřina Landová, Josef Vlasák
Cvičící:
Kateřina Landová, Josef Vlasák
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět poskytuje základní teoretická a praktická východiska projektování pozemkových úprav v České republice a zahrnuje syntézu dílčích problematik v jednom plánovacím dokumentu. V předmětu je studentem zpracován projekt zjednodušené pozemkové úpravy konkrétního území včetně návrhu prvků plánu společných zařízení.

Požadavky:

Cílem tohoto předmětu je zprostředkovat studentům základní teoretická a praktická východiska projektování pozemkových úprav a naučit je syntézu dílčích problematik v jednom plánovacím dokumentu. Student je po absolvování schopen zpracovat projekt zjednodušené pozemkové úpravy konkrétního území (návrh prvků plánu společných zařízení, vyřešení vlastnických vztahů) a vizualizovat navržená opatření.

Osnova přednášek:

1. Úvod do oboru pozemkové úpravy, historický vývoj.

2. Cíle a formy pozemkových úprav.

3. Pozemkové úřady a proces pozemkových úprav.

4. Státní pozemkový úřad.

5. Etapy procesu zpracování pozemkových úprav, účastníci pozemkových úprav.

6. Obvod pozemkových úprav.

7. Skupiny pozemků v obvodu pozemkových úprav.

8. Činnosti geodeta a projektanta.

9. Plán společných zařízení - cestní síť.

10. Plán společných zařízení - analýza eroze, protierozní a vodohospodářská opatření.

11. Plán společných zařízení - územní systém ekologické stability.

12. Plán společných zařízení - návrh, realizace, financování.

13. Zápis pozemkových úprav do katastru nemovitostí.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, podmínky zápočtu, podkladová data pozemkových úprav, výběr území pro individuální projekt.

2. Dělení pozemku dle nároků ve výměře a v ceně - 1.

3. Dělení pozemku dle nároků ve výměře a v ceně - 2.

4. Soupis nároků pro jeden list vlastnictví - ruční výpočet.

5. Obvod pozemkových úprav - činnosti geodeta, první opravný koeficient.

6. Soupis nároků pro jeden list vlastnictví - práce v software Proland.

7. Vlastnická mapa a soupisy nároků v celém obvodu pozemkových úprav.

8. Plán společných zařízení, témata a jednotlivé prvky.

9. Společná zařízení v geoportálu Státního pozemkového úřadu a v terénu.

10. Analýza erozního ohrožení vodní erozí - 1

11. Analýza erozního ohrožení vodní erozí - 2

12. Návrh protierozních opatření.

13. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je zprostředkovat studentům základní teoretická a praktická východiska projektování pozemkových úprav a naučit je syntézu dílčích problematik v jednom plánovacím dokumentu. Student je po absolvování schopen zpracovat projekt zjednodušené pozemkové úpravy konkrétního území (návrh prvků plánu společných zařízení, vyřešení vlastnických vztahů) a vizualizovat navržená opatření.

Studijní materiály:

! Vlasák J, Bartošková K. : Pozemkové úpravy, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03609-9

! Metodický návod k provádění pozemkových úprav, SPÚ ČR, 2022.

! Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, SPÚ ČR, 2022.

! Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění.

! Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech pozemkových úprav.

? Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx

? Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3

: http://www.eagri.cz

: http://www.la-ma.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3111306.html