Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

GIS 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155GIS2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Komplexní práce s vektorovými daty (konvexní obálky, centroidy, topologie), aplikace GIS v hydrologii (modelování odtoku, říční sítě, povodí), geostatistika (autokorelace, regrese), interpolace bodových dat (deterministické a geostatistické metody), síťová analýza (hledání nejkratší cesty), časoprostorová analýza a modelování, standardy v GIS, GIS a internet (webové mapové služby, aplikace).

1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie

2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data

3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta

4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu

5. Interpolace a extrapolace 2D

6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW

7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram

8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny

9. Analytická geometrie pro GIS

10. Statistický popis prostorových bodových dat

11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers

12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat

13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy

Požadavky:

1551GIS1

Osnova přednášek:

1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie

2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data

3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta

4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu

5. Interpolace a extrapolace 2D

6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW

7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram

8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny

9. Analytická geometrie pro GIS

10. Statistický popis prostorových bodových dat

11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers

12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat

13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy

Osnova cvičení:

1. Tvorba digitálního modelu terénu, úvod do Model Builderu

2. Topografická analýza povrchu, reklasifikace rastrových dat

3. Mapová algebra, interpolace rastrových dat

4. Vzdáleností analýzy

5. Hydrologické analýzy

6. Síťové analýzy

7. GIS.lab, shrnutí a opakování

8. Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)

9. Skriptování v jazyku Python (pyGRASS), Geoprocessing, WPS

10. Pokročilé funkce Model Builder, publikování dat a procesů

11. Zkušební zápočtový test, shrnutí, opakování

12. Zápočtový test

13. Závěrečné shrnutí předmětu

Cíle studia:

Porozumět pokročilým metodám geoprostorové analýzy prostorových dat všech geometrických typů jak u vektorových, tak rastrových dat včetně síťové analýzy.

Studijní materiály:

https://www.gislounge.com/free-gis-books/

Tsou M.-H., Peng Z.-R.: Internet GIS: Distributed geographic Information Services for the Internet and Wireless Network, Wiley, 2003.

Tucek J.: Geografické informační systémy: principy a praxe. Computer Press, 1998.

Smith M., Longley P., Goodchild K.: Geospatial Analysis, 2nd Ed., Troubador, 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155GIS2_GIS_2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3111006.html